Live your Life
Softway - logo

Forma pracyForma pracy
Oferuję program indywidualny.

Coaching indywidualny to najbardziej intensywna formą pracy. Jest całkowicie skoncentrowana na Tobie, Twoich potrzebach i celach. Typowy program indywidualny składa się z 3 godzinnych spotkań miesięcznie i wsparcia coachingowego pomiędzy sesjami. Intensywny z 4 godzinnych spotkań, wsparcia coachingowego pomiędzy sesjami.

Pierwsze spotkania są poświęcone proaktywnemu sprawdzeniu, w jakiej sytuacji życiowej, zawodowej oraz biznesowej się znajdujesz, następnie określamy główny cel, do którego coaching ma Cię doprowadzić. To jest też czas obudzenia i nakręcenia u Ciebie motywacji do osiągnięcia celu, zadbania o wiarę, że Ci się uda i przygotowanie Cię na sukces. Wówczas przechodzimy do opracowania Twojego planu działania powiązanego z twoim życiem osobistym, finansami, rozwojem (innymi słowy uwzględniamy nie tylko marzenia, ale i realia życia). Gdy jego zarys jest gotowy, przechodzisz do realizowania jego pierwszych punktów. Od tego momentu służę Ci też jako przewodnik, wsparcie i motywator do dalszych działań. Wtedy też przyjdzie czas na radzenia sobie z Twoimi wewnętrznymi o zewnętrznymi przeszkodami w osiągnięciu celu.

Typowy proces coachingu indywidualnego  zabiera od 6 do 18 miesięcy, w zależności od Twoich celów i gotowości.